معاونت درمان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
تاریخ: 1398/06/11 تعداد بازدید: 27
برگزاري جلسه توجيهي اجراي نرم افزار تغذيه در بيمارستانها
جلسه توجيهي اجراي نرم افزار تغذيه در بيمارستانهادر شبكه بهداشت و درمان تنكابن برگزار شد
جلسه توجيهي اجراي نرم افزار تغذيه در بيمارستانها با حضور مديران و مسئولين تغذيه بيمارستانها در مورخ نهم و دهم شهريور ماه سال جاري دردانشگاه علوم پزشكي مازندران و شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنكابن برگزار شد.
برگزاري جلسه توجيهي اجراي نرم افزار تغذيه در بيمارستانها
Powered by DorsaPortal