معاونت درمان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
تاریخ: 1398/07/23 تعداد بازدید: 59
چهارمين جلسه كميته پژوهشي (HSR )معاونت درمان
چهارمين جلسه كميته پژوهشي (HSR )معاونت درمان در مورخ 1398/07/22 در معاونت درمان دانشگاه برگزار شد.

  چهارمين جلسه كميته پژوهشي (HSR )معاونت درمان با حضور مديران درمان و نماينده معاونت فناوري تحقيقات دانشگاه و همه اعضاي كميته در تاريخ1398/07/22 در دفتر معاونت درمان دانشگاه تشكيل شد. در اين جلسه چهار طرح پژوهشي مربوط به كارشناسان درمان و واحدهاي تابعه توسط اعضاي كميته مورد بررسي قرار گرفت .  

چهارمين جلسه كميته پژوهشي (HSR )معاونت درمان
Powered by DorsaPortal