معاونت درمان
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
تاریخ: 1398/05/30 تعداد بازدید: 11
پلمپ يك مركز غير مجاز ليزر درماني
پلمپ يك مركز غير مجاز ليزر درماني در شهرستان ساري توسط همكاران واحد نظارت بر درمان معاونت درمان و تعزيرات حكومتي و دادستاني استان
پلمپ يك مركز غير مجاز ليزر درماني
Powered by DorsaPortal