معاونت درمان
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
تاریخ: 1398/10/08 تعداد بازدید: 29
برگزاري كارگاه بازآموزي مراقبت تنفسي نوزاد و كنفرانس علمي انتقال نوزاد
كارگاه بازآموزي مراقبت تنفسي نوزاد از مورخ 1398/10/01 الي 1398/10/02 و كنفرانس علمي انتقال نوزاد در مورخ 1398/10/08 در دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
برگزاري كارگاه بازآموزي مراقبت تنفسي نوزاد و كنفرانس علمي انتقال نوزاد
Powered by DorsaPortal