Skip to content

نشست بازخوانی پرونده و ارزیابی فرایندهای درمانی جاری در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

: جلسه بررسی پرونده بیمار آقای 53 ساله در بیمارستانهای خاتم الانبیاء بهشهر و فاطمه زهرا (س) ساری با حضور جانشین معاون درمان ، مدیران درمان ، روسای ادارات درمان ، روسای دو بیمارستان ، دکتر مرتضی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه و کلیه صاحبان فرایند در دفتر معاونت درمان دانشگاه مورخ 16/03/1403 برگزار گردید .

جلسه بررسی  پرونده بیمار آقای 53 ساله در بیمارستانهای خاتم الانبیاء بهشهر و فاطمه زهرا (س) ساری  با حضور جانشین معاون درمان ، مدیران درمان ، روسای ادارات درمان ، روسای دو بیمارستان ، دکتر مرتضی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه  و کلیه  صاحبان فرایند در دفتر معاونت درمان دانشگاه مورخ 16/03/1403 برگزار گردید .

دراین نشست فرایند های بیمارستانی از لحظه ورود بیمار بررسی ، نقاط ضعف آن با استفاده از نظرات کارشناسان علمی و فنی استخراج و بازخورد داده شد .