معاونت درمان
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
تاریخ: 1398/07/17 تعداد بازدید: 27
برگزاري ويدئو كنفرانس كشوري با موضوع نحوه مشاوره تغذيه و order نويسي
جلسه ويدئو كنفرانس كشوري با موضوع نحوه مشاوره تغذيه و order نويسي در ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
جلسه ويدئو كنفرانس كشوري با موضوع نحوه مشاوره تغذيه و order  نويسي در ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران  در مورخ 1398/07/16 برگزار شد.در اين جلسه پرسشگري مستقيم همكاران بيمارستانهاي دولتي،تامين اجتماعي وخصوصي استان از همكاران وزارتخانه انجام شد و رفع نواقص سيستم HIS تغذيه بيمارستانهاي سطح استان توسط كارشناسان IT  دانشگاه در دستور كار قرار گرفت.
برگزاري ويدئو كنفرانس كشوري با موضوع نحوه مشاوره تغذيه و order  نويسي
Powered by DorsaPortal