معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف اداره اموربیمارستانها

شرح وظایف:

1- انجام مطالعه ، پژوهش و بررسیهای لازم بر روی آمار عملکرد بیمارستانها و ارزشیابی کمّی و کیفی آنها

2- انجام مطالعات پژوهشی و برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت

3- مطالعه و بررسی در مورد وسائل و لوازم مصرفی ، غذایی و داروئی و تجهیزاتی مورد نیاز بیمارستانها

4- انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه نیازهای پرسنلی بیمارستانها و ارائه راه حلهای مناسب جهت کمبود نیروی انسانی و مشارکت در جهت راههای جذب نیروی انسانی

5- همکاری مناسب با مسئولان فنی بیمارستان در زمینه تهیه و تنظیم بودجه سالانه

6- ارزیابی بیمارستانهای جدیدالتأسیس و توسعه یافته و اخذ مجوز از مبادی ذیربط

7- انجام مطالعات لازم بر روی پیشنهادهای رسیده از بیمارستانها در زمینه توسعه ، حذف و یا تعیین نوع فعالیتهای آنها و تهیه گزارش لازم پیرامون آن

8- همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه ارزشیابی ، تشکیلات بیمارستانی و نظارتی و غیره

9- انجام مطالعه و بررسی در زمینه تعیین فضاهای درمانی و نوع فعالیت بخشها و تعداد تخت هر بخش در بیمارستانهای جدیدالتأسیس و در حال فعالیت

10- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

11- بررسی و تکمیل فرم ارزیابی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها

12- مشارکت در ارزشیابی شاخصهای عملکردی و اختصاصی بیمارستانها

13- بررسی پیشنهادات ایجاد بیمارستان و اعلام نظرات کارشناسی به مراجع قانونی ذیصلاح

1394/07/12
Powered by DorsaPortal