معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
معرفی واحدبیماران خاص
 
وظايف واحد بيماريهاي خاص
 
1- بيماران خاص 
2- بيماران صعب العلاج
3- واحدفراهم آوري اعضاي پيوندي
  
 

شرح وظايف

1-جمع آوري ، طبقه بندي و تجزيه و تحليل تازه ترين اطلاعات مربوط به مبتلايان به بيماري خاص (تالاسمي،هموفيلي ،پيوند اعضاء ،دياليز خوني ،دياليز صفاقي ، سرطان و..)

2-مطالعه و بررسي مسائل و نياز ها و مشكلات بيماران خاص.

3-تجزيه و تحليل دستورالعمل هاي كسب شده به منظور راه حلهاي مناسب جهت اجراي آنها.

4-پيگيري مسائل و مشكلات درماني موجود واحد هاي درماني ويژه بيماران خاص و ارائه راه حلهاي مناسب جهت رفع آنان و انعكاس آنها به وزارت متبوع.

5-نظارت مستمر بر فعاليتهاي مراكزدرماني ويژه بيماران خاص و حمايت از بيماران مذكور.

6-ايجاد هماهنگي منطقي و اصولي بين بيماران خاص و مراكز درماني و پاراكلينيكي

7-نظارت بر امور بيماران خاص

8-تحقيق و بررسي در خصوص استانداردهاي درماني در موسسات پزشكي با توجه به شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي.

9-بررسي و شناخت و تعيين ميزان بيماريهاي خاص در استان و هماهنگي بين كميته هاي فني و علمي بيماريهاي خاص

10-تعيين اعتبارات و تجهيزات مورد نياز به منظور پيش بيني در بودجه سالانه .

11- برنامه ريزي در خصوص آموزش پرسنل بخشهاي مربوطه در مورد بيماريهاي خاص (تالاسمي،هموفيلي ، پيوند اعضاء، دياليز خوني ، دياليز صفاقي ، سرطان و...)

12- همكاري و هماهنگي با واحد هاي فراهم آوري اعضاء (از جسد )

13-انجام ساير امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.
 

تعريف بيماري هاي خاص

بيماري هاي مزمن كه داراي هزينه هاي درماني بالايي بوده و خانواده ها نيازمند حمايت هاي درماني مي باشند.

شامل:

1- بيماران تالاسمي

2-بيماران دياليزي

3-بيماران مبتلا به ام اس

4-بيماران پيوندي

5-بيماران هموفيلي

 
1397/12/14
Powered by DorsaPortal