معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
معرفي واحدبهبود كيفيت

 

گروه بهبود كيفيت

معرفي:

گروه بهبود كيفيت معاونت درمان با هدف كمك به ارتقاء كيفيت و بهبود فرايندهاي ارائه خدمت و همچنين توجه جدي به برنامه هاي ايمني بيمار از سال 89 شروع به فعاليت نمود. اين گروه با برنامه هاي آموزشي منظم براي تيم مديريت و كارشناسان بهبود كيفيت و ايمني بيمار بيمارستان ها ، نظرسنجي هاي مستمر ، بررسي شكايات و علل ترك با مسئوليت شخصي ،كمك به اجراي منظم نظام گزارش دهي خطاها و وقايع و تحليل علل ريشه اي و اجراي برنامه بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار در مراكز و بيمارستان ها ، ايجاد فضاي رقابتي بين بيمارستان ها و ترويج كار تيمي در آنها سعي دارد تا با مركزيت هر بيمارستان به ايجاد تفكر مشتري مداري و جلب رضايت مشتريان و ارتقاء ايمني بيماران و در نهايت تعالي خدمات باليني كمك نمايد.

كارشناسان واحد بهبود كيفيت

      نام  و نام خانوادگي

             سمت

عكس
 پرسنلي

      خانم رويا ملك زاده

  مسئول واحد بهبود كيفيت

 

  خانم سونا سرافراز

        كارشناس واحد بهبود كيفيت

 

خا    خانم محبوبه يزدان بخش لنگرودي

    كارشناس واحد بهبود كيفيت

 

 

 

 

 

1397/03/01
Powered by DorsaPortal