معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
شرح وظایف اداره اورزانس

شرح وظایف :

1) انجام مطالعات لازم در خصوص برنامه آنکالی کلیه مراکز درمانی و پیگیری در خصوص تداخل و فقدان برنامه آنکالی و پیگیری پوشش فوق الذکر ( دولتی و خصوصی )

2)     جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد ماهانه و سالانه در خصوص امر اعزام بیماران از بخش اورژانس

3)     جمع بندی آمار تریاژ و مرگ و میر اورژانس از کلیه مراکز تحت پوشش

4)     مشارکت در خصوص برنامه آموزش حوادث غیرمترقبه

5) تامین و پیش بینی نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی و استانداردسازی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستانها و منابع مورد نیاز جهت ارتقای آن

6)      پیگیری و اجرای دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

7)     انجام دستورات مقامات مافوق و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

8)     همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه ارزشیابی ، تشکیلاتی ، نظارتی و غیره

9)     شرکت در جلسات و کمیته های ارتقاء اروژانس بیمارستانی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

10) مشارکت در ارزیابی شاخصهای عملکردی و اختصاصی بخش اورژانس بیمارستانها

11) پیگیری برنامه های ارتقای کمی و کیفی خدمات اورژانس بیمارستانها تحت پوشش

12) نظارت بر تشکیل کمیته تعیین تکلیف بیماران اورژانس

13) نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزش مرتبط با اورژانس ونظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها

14) پیگیری و تشکیل مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی در دانشگاه و بیمارستانهای تحت پوشش با محوریت تعیین تکلیف بموقع بیماران ، افزایش رضایتمندی بیماران ، درمان کم عارضه و کاهش بار مراجعه به بخش اورژانس بیمارستانی

1394/07/12
Powered by DorsaPortal