معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
کارشناسان واحداداره اموربیمارستانها

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات


عکس پرسنلی

شیرزاداسدا..پورکریمی

معاون مدیریت درمان

کارشناس ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

 

محمداسدی ابوخیلی

کارشناس مسئول امور بيمارستانها

کارشناس ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

 

حمیدجعفری پالندی

کارشناس امور بيمارستانها

کارشناس ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal