معاونت درمان
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
کارشناسان واحدصدورپروانه ها

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات


عکس پرسنلی

دکترعلیرضاروح ورزی

مسئول واحدصدورپروانه ها وکميسيون پزشکي

دکترای  عمومی

 

سیدپیام پایمرد

کارشناس صدورپروانه ها

کارشناس ارشدمديريت اجرايي

 

خانم سيده ليلي حسيني

کارشناس صدورپروانه

کارشناس مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

 

 

 

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal