معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
كارشناسان اداره فناوري اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات


عکس
 پرسنلی

آقای بنیامین محسنی ساروی

رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس ارشدمدارک پزشکی

 

دکتر اسماعیل رضازاده

کارشناس اداره فناوری اطلاعات سلامت

دکتری  تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


 

آقای محمدفلاح

کارشناس اداره فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس مدارک پزشکی

 

خانم زلیخا اصغری

کارشناس اداره فناوری اطلاعات سلامت

کارشناس مدارک پزشکی

 

 
  
 
 
         خانم حمیده داداشی       کاردان اداره فناوری اطلاعات سلامت             کاردان مدارک پزشکی 

 

1400/09/08
Powered by DorsaPortal