معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
اقدامات اجرایی درسال89براساس برنامه استراتژیک89

اقدامات انجام شده برای اجرای استراتژیها براساس برنامه عملیاتی در سال 1389

1-          

1-     نظارت و ارزبابی بیمارستانهای دولتی ،تامین اجتماعی و خصوصیاستان (32 مورد)

2-     بررسی و تحلیل نیازهای کارشناس تغذیه مراکز و ارائه گزارش

3-     پیگیری بر اجرای صحیح مشاوره تغذیه و رژیسم درمانی بیماران بستری و سرپایی بیمارستانها

4-     پیگیری اجرای کلاسهای آموزشی پودمانی کارشناسان تغذیه

5-     بازدید فنی از بخش خدمات غذایی بیمارستانهای تابعه اعم از تامین اجتماعی ،خصوصی و دولتی و ارائه گزارش به مراکز تابعه(32 مورد)

6-     پیگیری برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی و بازآموزی تغذیه براساس برنامه تعیین شده سالیانه

7-     بازرسی و نظارت بر مراکزی که پیمانکار تغذیه دارند و ارائه گزارش (17مورد)

8-     پیگیری شکایت بیماران از بیمارستانها و دفاتر مشاوره تغذیه

9-     بررسی و تعیین نیاز مراکز تابعه به کارشناس تغذیه و پیگیری تامین نیازهای مذکور

10- تهیه و تحلیل آمار ارسالی بازدیدهای نظارتی شبکه های تابعه و پایش آنها و ارائه گزارش به مقام مافوق(15 مورد)

11- ابلاغ آخرین آئین نامه ها و دستورالعملهای نظارتی وزارت متبوع به شبکه ها ومراکز تابعه

 


1394/07/12
Powered by DorsaPortal