معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
اهداف و برنامه های سال1390 طبق برنامه استراتژیک
اهداف وبرنامه ها طبق برنامه استراتژیک سال1390

1- تداوم بازدید های نظارتی از دفاتر مشاوره تغذیه ورژیم درمانی در شهرستان ساری هر سه ماه یکبار

2- تجدید نظر در قرار داد پیمانکاران تغذیه با بیمارستانها با همکاری مدیریت امور عمومی در سه ماهه آخر سال

3- بازدید مستمر از بیمارستانهای استان و ارزیابی واحدهای تغذیه ورژیم درمانی بر اساس چک لیست مربوطه هر شش ماه یکبار.

4- پایش عملکرد نظارتی شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها هر شش ماه یکبار

5- بررسی چالش های تغذیه در سطح استان و رسیدگی به شکایات بیماران

6- تداوم صدوروتمد ید پروانه های تاسیس و مسئولین فنی دفاتر مشاوره تغذیه سطح استان

7- برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی و بازآموزی در طول سال

8-الکترو نیک نمودن واحد تغذیه ورژیم درمانی بیمارستانهای استان

1394/07/12
Powered by DorsaPortal