معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
اهداف اختصاصی واحد طبق برنامه استراتژیک معاونت درمان

اهداف اختصاصی واحد طبق برنامه استراتژیک معاونت درمان

1-افزایش میزان رضایت گیری ازخانواده های بیماران از مرگ مغزی حداقل به میزان 50 درصد نسبت به سال قبل با

     الف- فرهنگ سازی و افزایش کار آموزشی و رسانه ای

     ب- سازماندهی و عملیاتی نمودن 4 تیم تائید کننده مرگ مغزی

     ج- سازماندهی و آموزش رابطین و هماهنگ کنندگان تیم فراهم آوری اعضای پیوندی

     د- همکاری بین بخشی

2-نظارت و پایان طرح سرشماری ملی بیماران با اختلالات خونریزی دهنده برای کلیه بیماران تحت پوشش

3-ثبت اطلاعات کلیه بیماران خاص تحت پوشش در سایت پورتال معاونت درمان وزارت متبوع

4-آموزش پرسنل شاغل بالاخص در بخش های تالاسمی و همودیالیز جهت ارتقاء سطح علمی با برگزاری2 کارگاه

5- جایگزین نمودن 120صندلی دیالیز جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران با لحاظ محدودیت فضای فیزیکی

6-جایگزینی دستگاه های دیالیزمستهلک سالیانه 36دستگاه باعنایت به 144 تخت فعال و طول عمر 4ساله دستگاه ها

7- توسعه تخت های دیالیز با عنایت به رشد سالانه 10% بیماران استان و تعدیل شاخص نسبت بیمار به دستگاه از4/8 به 4 (امام علی آمل ، رازی قائمشهر، بوعلی و امام حسین (ع) نکاء و تکمیل ظرفیت 12 بخش فعال موجود)

8- آموزش وترغیب بیماران به انجام دیالیز صفاقی

9- تحویل و جایگزینی دستگاههای RO مراکز دیالیز

10-خرید و تحویل 40 دستگاه پمپ دسفرال جهت بیماران نیازمند مبتلا به تالاسمی

11- پیگیری طرح راه اندازی درمانگاه جامع هموفیلی در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری

12- پیگیری راه اندازی بخش همودیالیز در بیمارستان امام علی (ع) آمل جهت کاهش باردیالیز در بیمارستان امام رضا (ع) آمل به عنوان یک اولویت

13- مطالعه و پیگیری بهینه سازی فضای فیزیکی بخش های تالاسمی و دیالیز بیمارستان های تحت پوشش

14-فعال نمودن بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر درارائه خدمات به بیماران ام اس وپیوندی تحویل داروی مصرفی در محل

15- پیگیری طرح راه اندازی و توسعه درمانگاه تخصصی ام اس در بیمارستان بوعلی سینا ساری.

16- ارتقاء سطح حمایت از بیماران سرطانی و استمرار آن، با جذب اعتبارات ردیف های متمرکز و پیش بینی راهکارهای درون دانشگاهی .

17- برآورد، تهیه و تحویل داروهای یارانه ای بیماران پیوندی (کبد کلیه قلب) در استان 

18- انجام نظارت دوره ای از 12 بخش دیالیز و 13بخش تالاسمی و 27 بخش I.C.U هر شش ماه یکبار.

1394/07/12
Powered by DorsaPortal