معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
گزارش عملکردواحدبیماریهای خاص

عملکرد مالی سال 1389واحد بیماری خاص

1- ارسال اسناد هزینه کرد و دریافت تخصیص از محل برنامه   30301 خدمات دارویی ردیف     10-520000 حمایت از بیماران سرطانی به مبلغ 000/000/238/5 ریال از وزارت متبوعه و نیز وصول   و پرداخت262/814/153/1 ریال به داروخانه 13آبان ساری جهت تخفیف فرانشیز هزینه داروی شیمی درمانی 521 بیمار سرطانی.

2- ارسال اسناد هزینه کرد و دریافت تخصیص از محل برنامه 30303 ردیف 10-520000 بابت درمان بیماران تالاسمی ، هموفیلی، دیالیزی وMS به مبلغ 600/163/993/2 ریال از معاونت درمان وزارت متبوعه و نیز وصول و پرداخت 600/163/118/1 ریال به مراکز درمانی تحت پوشش جهت حمایت از بیماران خاص.

3- ارسال عملکرد دریافت تخصیص000/000/195 ریال بابت 9 ماهه اول سال برنامه پیوند اعضاء از بیماران مرگ مغزی و پرداخت حق الزحمه تیم واحد فراهم آوری اعضای پیوندی استان به مبلغ000/400/24 ریال.

4- هزینه جهت برگزاری همایش جشن نفس ، کارگاه آموزشی تالاسمی ،کارگاه آموزشی دیالیز، 6 کارگاه توجیهی پیوند اعضاء جمعا“ به مبلغ000/000/32 ریال
 

اقدامات انجام شده درجهت ارتقاء خدمات به بیماران تالاسمی در سال89

1-برگزاری سمینارتالاسمی جهت آموزش پزشکان و پرستاران شاغل در بخش تالاسمی مورخ 18/9/89و19/9/89.

2-خرید و توزیع 41 پمپ دسفرال به مبلغ 000/100/209 ریال و تحویل 4000عدد فیلتر لکوسیت به مبلغ 000/000/350ریال بصورت متمرکز جهت بیماران تالاسمی تحت پوشش از محل درآمد اختصاصی بیمارستانها.

3-تحویل 5 دستگاه یخچال بانک خون به بیمارستان های شهید بهشتی نوشهر-امام رضا(ع) آمل-شهداء زیرآب حاجی عزیزی جویبار بوعلی ساری با هماهنگی واحد تجهیزات پزشکی.

4-ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان جهت بیماران تالاسمی و هموفیلی از 2 مرکز به 13 مرکز درمانی .

5-پرداخت هزینه فرانشیز دارویی در موارد مبتلا به هپاتیت c مقاوم به درمان با داروی اینترفرون ایرانی وارجاع بیماران جهت درمان به مرکز مشاوره فوق تخصصی بیماریهای گوارش و کبد واقع در بیمارستان 17 شهریور آمل.

6-درمان موارد مبتلا به Cهپاتیت مقاوم به درمان با داروی Pegylated INF بر اساس ضوابط و پروتکل مصوب وزارت متبوع در مراکز درمانی تابعه بصورت رایگان صورت می گیرد.

7-پرداخت مبلغ 000/10 ریال به ازای هر یک میلی گرم دارویEXJADEکه درحال حاضر خارج از تعهد بیمه می باشد.

8-پرداخت مابه التفاوت هزینه پمپ دسفرال مدل مدیس و گرزبی پس از کسر سازمانهای بیمه گر.

9-هزینه درمان با داروهای آهن زدای خوراکی که درحال حاضر خارج از تعهد بیمه می باشد (دفریپرون دفرازیروکس) بر اساس پروتکل مصرف مندرج در بسته جامع خدمات درمانی و دستورالعمل مصوب وزارت متبوع رایگان خواهد بود.

10-حذف فرانشیز داروی هیدروکسی اوره بیماران تالاسمی دارنده بیمه خدمات درمانی .

11- مشخص شدن user nameوpass word جهت کلیه بخشهای تحت پوشش .

12- ثبت آمار و اطلاعات 2195بیمارمبتلا به تالاسمی تحت پوشش مراکز درمانی در سایت پورتال وزارت متبوع.

13- نظارت بر اجرای طرح بسته جامع خدماتی بیماران تالاسمی در 13 مرکز درمانی تحت پوشش .

عملکرد حمایت از بیماران دیالیزی

1-برآورد هزینه جهت خرید لوازم مصرفی (ست و صافی دیالیز)بصورت متمرکزماهانه به مبلغ 000/000/400//1ریال از محل درآمد اختصاصی بیمارستانها.

2-تهیه و توزیع لوازم مصرفی مورد نیازماهانه بیماران دیالیزی سطح استان بر اساس آمار عملکردواحدها.

3-راه اندازی و فعال نمودن بخش همودیالیز بیمارستان رازی قائمشهر براساس استاندارد کشوری در دیماه سال89 شامل خرید و تحویل 6 دستگاه همودیالیز به مبلغ 000/000/520/1ریال، تحویل یک دستگاه RO از محل اعتبارات و سهمیه اداره پیوند و بیماریهای خاص به مبلغ 000/000/375ریال از محل اعتبارات اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوعه.

4-تحویل و راه اندازی سه دستگاه دیالیز مدل بلکو به بیمارستان شهید رجایی تنکابن به مبلغ 000/000/500 ریال از محل اعتبارات اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوعه و توسعه بخش مذکور از 9 تخت به 12 تخت در سال 89.

5- معرفی چهار نفر از پرستاران شاغل در بخش های همودیالیز بعنوان مربیان منتخب استان جهت شرکت در کارگاه آموزشی استان گیلان با همکاری اداره پیوند وبیماریهای خاص.

6-شرکت پرستاران شاغل در بخش های همو دیالیز در کارگاه تئوری و عملی ماشین دیالیز مدل AK96 به مدت چهار روز در تهران.

7-برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه جهت 25 نفر از پرستاران و پزشکان در هتل سالار دره (کلیه هزینه های مربوطه از طریق شرکت پرداخت گردید).

 

عملکرد حمایت ازبیماران ام.اس

- پرداخت هزینه فرانشیز خدمات تشخیصی شامل انجام MRIمغز و نخاع انجام آزمایش مغزی ، نخاعی انجام آزمایش پتانسیل برانگیخته بینایی(VEP)

2-پرداخت فرانشیز خدمات توانبخشی به صورت بستری و سرپایی در مراکز درمانی تحت پوشش .

3-حذف فرانشیز خدمات بستری درمراکز آموزشی درمانی که بدلیل درمان حملات بیماری صورت می گیرد (انجام پالس تراپی و پلاسما فرزیس).

4-پرداخت فرانشیز داروی اینترفرون تولید داخل (با نام تجاری سینوکس).

5-پرداخت 50% از فرانشیز داروی تولید داخل (با نام تجاری رسیژن )ازمحل اعتبارات معاونت غذا و دارو.

6-ثبت آمار و اطلاعات 690 بیمار مبتلا به ام اس در سایت پورتال وزارت متبوعه.

7- نظارت برتشکیل کمیسیون پزشکی مغز و اعصاب جهت تشخیص بیماری وتأیید نیاز به دارو بیماران ام اس در بیمارستان بوعلی سینا ساری و امام سجاد (ع) رامسر.

8-صدور80 معرفی نامه بیماران جدید و تغییرات در نوع دارو ی مصرفی جهت دریافت دارو از دارو خانه 13 آبان ساری مراکز درمانی امام رضا (ع) آمل آیت الله طالقانی چالوس شهید رجایی تنکابن.

 

حمایت از بیماران پیوندی

1- تحویل دارهای یارانه ای (سل سپت سیکلوسپورین تاکرولیموس سیرولیموس ) مورد نیاز بیماران پیوندی (قلب کلیه-کبد ) از بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس شهید رجایی تنکابن امام رضا (ع) آمل وداروخانه 13 آبان ساری.

2- ثبت آمار و اطلاعات 385 بیمار پیوندی در سایت پورتال وزارت متبوع.

3-صدور معرفی نامه 65 بیمارجدید پیوندی جهت دریافت داروی مصرفی از داروخانه نزدیک به محل سکونت.

 

عملکرد حمایت از بیماران هموفیلی

1-فرانشیز اعمال جراحی ارتوپدی و پروتزهای مورد استفاده در تعویض مفصل در مراکز درمانی پس از کسر سهم سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود.

2-کمک هزینه خدمات دندانپزشکی (بجز موارد اورتودنسی) پس از کسر سازمان های بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود.

3-هزینه فرانشیز دارویی در موارد مبتلا به هپاتیت Cمقاوم به درمان با دارویpegylated INFبر اساس پروتکل وزارت متبوع در مراکز درمانی رایگان خواهد بود.

4-هزینه خدمات فیزیوتراپی در مراکز آموزشی درمانی پس از کسر سهم سازمان های بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود.

5-مابه التفاوت قیمت داروی اختصاصی مورد مصرف در بیماران مبتلا به بیماری فون ویلبراند(با نام تجاری humate-P) بر اساس دستورالعمل وزارت متبوع قابل پرداخت خواهد بود.

6-حذف هزینه فرانشیز داروی فاکتور 13 بیماران هموفیلی دارنده بیمه خدمات درمانی ایرانیان.

7-راه اندازی نرم افزارمربوط به ثبت آمار و اطلاعات اختلالات خونریزی دهنده در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری.

8- ثبت آمارو اطلاعات 204 بیمار هموفیلی در نرم افزار مربوطه و ارسال به مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت متبوع .

9-شرکت کارشناسان فیزیو تراپی شاغل در مرکز درمانی بو علی سینا ساری در( کارگاه ترومبوز و هموستاز در بیماران هموفیلی )به مدت دو روز در شیراز.

10-تحویل رایگان فاکتورهای مصرفی بیماران هموفیلی در دو مرکز درمانی بوعلی سینا ساری و آیت الله طالقانی چالوس .

 

عملکرد حمایت از بیماران صعب العلاج

1-اجرای مفاد دستورالعمل حمایت از بیماران صعب العلاج ردیف 10-520000در سه مرکز درمانی امام خمینی (ره) ساری-بوعلی سینا ساری-امام سجاد (ع) رامسر.

2-ثبت آمار و اطلاعات بیماران سرطانی در قالب Excellهر سه ماه یکبار و ارسال به وزارت متبوع.

3-جمع آوری عملکرد مالی حمایت از بیماران سرطانی هرسه ماه یکبار و ارسال به وزارت متبوع.

4- جمع آوری اطلاعات بیماران سرطانی بر اساس فرم شماره ( 2) و برآورد هزینه مالی به تفکیک نوع سرطان .

5-صدور معرفی نامه جهت تخفیف هزینه فرانشیز داروی شیمی درمانی 521بیمارسرطانی در هر دوره از شیمی درمانی از دارو خانه13 آبان ساری بر اساس تکمیل فرم مدد کاری .

 

 

عملکرد واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در سال 89

1-برگزاری همایش نفس در هجدهم مرداد ماه جهت آموزش پزشکان و پرستاران و تقدیر از خانواده های اهدا کننده عضو پیوندی.

2-برگزاری جلسات توجیهی پیوند با حضور ریاست واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراکز درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری -17 شهریور آمل آیت الله طالقانی چالوس امام سجاد (ع) رامسر.

3- سازماندهی 4 ناحیه برای بیمارستان های دارای   I.C.U با پیش بینی رابط برای هر I.C.U و هماهنگ کننده در هر ناحیه

4- سازماندهی و تشکیل تیم تأیید کننده مرگ مغزی در 4 منطقه از استان

5- اخذ موافقت با معافیت هزینه های درمانی بیماران اهدا کننده اعضای پیوندی از ریاست محترم دانشگاه به پیشنهاد معاونت محترم درمان.

6- پیگیری و هماهنگی جهت تهیه دهها گزارش تلویزیونی و رادیوئی به منظور ترویج فرهنگ اهداءاعضا.

7-موفقیت در اهدای عضو 14 بیمار دچار مرگ مغزی که 93 عضو پیوندی به بیماران نیازمند اهداگردید.

8-هماهنگی جهت انتقال 14 جسد بعد از عمل هاروست به سردخانه و هماهنگی صدور جواز دفن از طریق پزشکی قانونی .

9-ثبت نام از افراد متقاضی اهداءاعضا پس از مرگ مغزی و صدور کارت .

10-هماهنگی و شرکت درکارگاه تئوری و علمی کوردیناتورهای داخل بیمارستانی به مدت 10ساعت در بیمارستان مسیح دانشوری و اهدای لوح تقدیربه هماهنگ کنندگان استان مازندران .

11-کسب مقام اول استان مازندران از 12 استان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در فراهم آوری اعضاء پیوندی از بیماران مرگ مغزی

12-شرکت در14 مراسم ترحیم و اهدای لوح تقدیر از طرف ریاست محترم دانشگاه به خانواده مرحوم .

13- دریافت ابلاغ 30 نفر از پزشکان محترم تیم تشخیص مرگ مغزی از مقام محترم وزیر.

14- برگزاری 4 جلسه توجیهی برای پزشکان محترم تیم تایید مرگ مغزی و عملیاتی نمودن تیم ها

15- پیگیری خرید یک دستگاه E.E.G

 

عملکرد حمایت از بیماران دیالیزی در ایام نوروزی سال90

1-ایجاد آماده باش 100% در12 مرکز دیالیز در سراسر شهرستان های استان مازندران به ظرفیت 124 تخت فعال

2-پیش بینی و راه اندازی سیستم ارجاع 24 ساعته برای ارائه خدمت به بیماران در تمام ایام از تاریخ 25/12/89 لغایت 15/1/90

3- اطلاع رسانی عمومی 12 مرکز فعال در بیمارستان های استان با اختصاص شماره تماس برای هر مرکز

4- مکاتبه با سایر دانشگاه ها و معرفی مراکز دیالیز استان جهت اطلاع رسانی به بیماران قبل از سفر به استان

5- پیش بینی و تامین وسائل مصرفی دو ماهه بخش های دیالیز به ارزش 000/000/800/2 ریال قبل از 15/12/1389

6- ارائه خدمت به 674 بیمار دیالیز دائم ونیز پذیرش تعداد 193 بیمار همودیالیزی مهمان در 12 مرکز درمانی مورد همودیالیز استان با 732 انجام همودیالیز.

7-جبران خدمت 7/320 ساعت اضافه کار پرسنل پرستاری خارج از شیفت موظفی توسط بیمارستان های تابعه

 

 

 

 

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal