معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
اعضاء كميته پژوهشي

بسمه تعالی

لیست اعضای کمیته پژوهش (HSR ) معاونت درمان و دارو و غذا دانشگاه سال 89

 

1-    دکتر مجید رضا شیخ رضایی معاون درمان دانشگاه

2-    دکتر ابراهیم صالحی فر معاون دارو و غذا دانشگاه

3-    دکتر دانیل زمانفر مدیر درمان دانشگاه

4-    دکتر مجیدیوسفی مدیر دارو و غذا دانشگاه

5-    شیرزاد کریمی اسداله پور معاون مدیر درمان دانشگاه

6-    دکتر سید حمزه حسینی رئیس دانشکده پزشکی ساری

7-    صغری خانی -رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری

8-    دکتر محمد خادملو عضو هئیت علمی دانشگا ه

9-    روانبخش اسماعیلی مدیر امور پژوهشی و کاربرد نتایج دانشگاه

10-دکتر محمد رضا مهدوی رئیس اداره آزمایشگاه معاونت درمان دانشگاه

11- دکتر اسماعیل اسماعیل نیا مدیر مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا ساری

12-دکتر محسن آسوری رئیس بیمارستان هفده شهریور آمل

13-بنیامین محسنی ساروی رئیس اداره مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه

14-حمیرا عادلی کارشناس معاونت درمان دانشگاه

15-مسعود قنبری کارشناس معاونت دارو و غذا دانشگاه

16-فاطمه السدات خالقی کارشناس معاونت دارو و غذا دانشگاه

17-نیره ساداتی کارشناس آموزش معاونت درمان دانشگاه

18-زلیخا اصغری کارشناس معاونت درمان دانشگاه

 

 
 
 

لیست اعضای کمیته پژوهش (HSR ) معاونت درمان و دارو و غذا دانشگاه سال1390

 

1-    دکتر فرهاد غلامی معاون درمان دانشگاه

2-    دکتر ابراهیم صالحی فر معاون دارو و غذا دانشگاه

3-    دکتر محمد اسماعیل صفرپور مدیر درمان دانشگاه

4-  دکتر مجیدیوسفی مدیر دارو و غذا دانشگاه

5-    محمدرضا حق شناس مدیر امور پژوهشی و کاربرد نتایج دانشگاه

6-    شیرزاد کریمی اسداله پور معاون مدیر درمان دانشگاه

7-    حسن مکرمی رستمی مدیرنظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت دارو و غذا دانشگاه

8-    دکتر نیما معتمد متخصص پزشکی اجتماعی

9-    دکتر عبدالرضا جعفری راد متخصص جراحی عمومی

10-مولود فخری-عضو هیات علمی دانشگاه

11-آذر کبیرزاده عضو هیات علمی دانشگاه

12-دکتر محمد خادملو عضو هئیت علمی دانشگا ه

13-دکتر محمد رضا مهدوی عضو هیات علمی دانشگاه

14- دکتر شمس کلهری رئیس اداره آزمایشگاه معاونت درمان

15-بنیامین محسنی ساروی رئیس اداره مدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه

16-پروانه افشار کارشناس معاونت درمان دانشگاه

17-علی حسام زاده کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

18-لاله کریم زاده کارشناس معاونت دارو و غذا دانشگاه

19-زلیخا اصغری کارشناس معاونت درمان دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal