معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
طرحهای تحقیقاتی رسیده ومصوب

رديف

سال

عنوان طرح 

نام مجري طرح

محل خدمت

تاريخ تحويل طرح

1

1387

بررسی میزان آلودگی باکتریال و مقاومت آنتی بیویتک تلفن های همراه کارکنان حرف پزشکی شاغل در بیمارستان 17 شهریور آمل 1387

0

0

0

هفده شهریور آمل

1387

2

1387

فرآیند ارتقاء درآمد بیمارستان از طریق بهینه سازی بخش زنان 

ژیلا شاهمرادی 

0

0

آیت طالقانی چالوس

1387

3

1387

ارتباط عوامل استرس زای زندگی با بیماری سرطان در مراجعه کنندگان به بخش شیمی درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر 

معصومه سنائی 

0

0

امام سجاد 0ع) رامسر

1987/11/30

4

1387

بررسی شیوع پر فشاری خون و اختلات چربی خون در بیماران تازه تشخیص داده شده دیابت نوع دو مراجعه کننده به ... 

0

0

0

هفده شهریور آمل

1387

5

1387

بررسی تاثیر زینت آلات بر میزان آلودگی باکتریایی دست پرسنل پرستاری قبل و بعد از شستن دست به روش طبی 

0

0

0

هفده شهریور آمل

1387

6

1387

گام نخست سلامت روان 

دکتر زینب بالی لا شک 

 

0

آیت طالقانی چالوس

1387

7

1387

اندازه گیری میزان آفلاتوکسین (B1 وکل ) و اکراتوکسین در آرد گندم 

مسعود قنبری 

حسن مکرمی رستمی 

0

معاونت دارو و غذا 

1387/9/20

8

1387

تعیین مقدار یون نتیریت و نتیرات در فرآورد های گوشتی تولیدی در استان مازندران 

لاله کریم زاده 

0

 

معاونت دارو و غذا 

1387/11/16

9

1387

بررسی عملکرد پرستاران بخش اورژانس بیمارستان هفذه شهریور آمل در زمینه تریاژ در سال 88

محبوبه خدابخشی 

0

 

هفده شهریور آمل

1387/12/4

10

1388

بررسی تاثیر سیستم تریاژ بر رضایتمندی و زمان انتظار بیماران بخش اورژانس بیمارستان 17 هفده شهریور آمل در سال 87

محبوبه خدابخشی 

0

0

هفده شهریور آمل

1388/1/16

11

1388

ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس کارت امتیازی متوازن (Bsc) از دیدگاه کارکنان

علی اصغر قربانی آهنگرکلایی 

.

بیمارستان بوعلی سینا ساری 

1388/1/23

12

1388

بررسی رابطه تجویز streptokinase باطول مدت بستری بیماران acute myocardialدر مرکز قلب مازندران infaction

نصرت امینی 

.

.

بیمارستان فاطمه زهرا ء (س) ساری 

1388/2/12

13

1388

بررسی ساختار واحد تریاژ بخش اورژانس مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 88 

حمیرا عادلی 

.

.

اداره پرستاری معاونت درمان 

1388/2/19

14

1388

 بررسی و اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه تولیدی کارخانجات ...

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو و غذا 

1388/3/3

15

1388

بررسی میزان و علل ترخیص با میل شخصی در بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی ...

بنیامین محسنی ساروی 

دانیل زمانفر 

معاونت درمان 

1388/4/16

16

1388

مقایسه میزان آگاهی دانشجویان و پرستاران در ارتباط با عفونت های بیمارستانی 

شهره کبیری افشار 

.

.

فاطمه زهرا ساری 

1388/4/24

17

1388

بررسی وضعیت شیر خام در استان مازندران 

حسن مکرمی رستمی

مسعود قنبری 

.

معاونت دارو و غذا 

1388/6/8

18

1388

رابطه میل به مشارکت سازمانی کارکنان و بهره وری منابع انسانی آنان در بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر سال 1388 

خدیجه معافی مدنی 

.

امام سجاد (ع) رامسر 

1388/6/3

19

1388

بررسی عوامل خطرساز بیماری عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان فاطمه الزهراء (س) شهرستان ساری 

مریم جمالی 

.

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1388/8/24

20

1388

مقایسه ماشین همودیالیز Fresenius 4008 , Gambro AK 955 در میزان کفایت دیالیز

سوری کیانی 

هدایت جعفری 

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1388/8/24

21

1388

تاثیر بسته بندی درجه حرارت نگهداری بر کیفیت شمیمایی و میکروبی فرآورده های دودی ماهی سفید Rutilus Frisit Kutum 

لاله کریم زاده 

مهدی نیکو 

.

معاونت دارو و غذا 

1388/9/4

22

1388

تاثیر استفاده از نمک نتیریت سدیم درجه حرارت نگهداری بر مقدار نتیرات ، نتیریت و رشد میکروبی در ماهی سفید دودی 

لاله کریم زاده 

مهدی نیکو 

.

معاونت دارو و غذا 

1388/9/4

23

1388

بررسی شیوع آتلکتازی در بیماران پس از عمل جراحی قلب باز IcuoH در بیمارستان فاطمه زهراء (س) ساری در نیمه اول سال 1388 

معصومه قاسمیان 

.

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1388/10/9

24

1388

مقایسه دو رژیم پروفیلاکسی آنتی بیوتیک در جراحی قلب در مرکز قلب مازندران 

موسی اسماعیلی 

.

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1388/10/26

25

1388

بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره با آموزش کتبی بر کاهش اضطراب بیماران آنژیوگرافی 

زهرا نوریان 

.

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1388/10/26

26

1388

تاثیر استفاده از فرم راهنمایی پذیرش بر اعتبار رضایت نامه ها ، در بیمارستانهای آموزشی شهر ساری 

بنیامین محسنی ساروی 

آذر کبیرزاده 

.

معاونت درمان 

1388/11/4

27

1388

بررسی میزان دانش کارکنان مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به وضعیت نگهداری پرونده پس از تعطیلی مرکز درمانی 

بنیامین محسنی ساروی 

.

.

معا.نت درمان 

1388/11/10

28

1388

بررسی تاثیر ژل دیکوفناک و پماد املا بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنزیوکت در بیماران تحت عمل سزارین بیمارستان امام علی (ع) آمل 

صدیقه خلیلی شومیا 

.

.

امام علی (ع) آمل

1388/11/18

29

1388

تعیین شیوع و شدت و فاکتور های خطر بیمارهای آلرژیک در کودکان 7-6و14-13 ساله ...

دکتر راحله زمانی 

دکتر احمد علیخانی 

واحد بین المللی دانشگاه رامسر 

1388/11/20

30

1389

مقایسه تاثیر دو محلول ضد عفونی کننده کلرهگزیدین گلوکونات 2% و الکل 1 تیلیک 70%در ...

حوریه کیانی 

.

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1389/1/9

31

1389

بررسی میزان هیستامین در کنسرو های ماهی تن تولید شده در استان مازندران در عوامل موثر بر آندر سال 1389

بهناز مشرفی

.

.

معاونت دارو غذا 

1389/2/8

32

1389

تعیین حساسیت دارویی گونه های ملاسزیا بر علیه آزولها (میکونازول ،کتوکنازول ، فلوکونازول )باM27-A2 1389

پروانه افشار 

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/2/14

33

1389

بررسی میزان افلاتوکسین M1 وآکراتوکسین A در شیر مادران شهر ساری در سال 1389

پروانه افشار 

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/2/25

34

1389

تعیین حساسیت دارویی گونه های ملاسزیا بر علیه آزولها (میکونازول ،کتوکنازول ، فلوکونازول )باروش vrea brothmicrodiloution method

پروانه افشار 

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/2/14

35

1389

بررسی میزان تاثیر آموزش CPRبر عملکرد تیم CPR در بیمارستان بوعلی سینا ساری 

کبری اولادزاد

.

.

بوعلی سینا ساری 

1389/3/12

36

1389

بررسی رعایت احتیاط های همه جانبه (General precaution) و عوامل موثر بر آن در درمانگاههای اورژانس بیمارستانهای امام (ره) ، بوعلی سینا ، فاطمه زهرا ء ...

دکتر محمدرضا پارسایی 

محمود موسی زاده 

اصغر نظام محله 

معاونت بهداشتی دانشگاه 

1389/4/27

37

1389

نقش پروبیوتیکها در حفاظت از تک یافته ژیاردیا

مهرداد جلالیان 

.

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/6/5

38

1389

بررسی میزان اختالات سایکوزیس در بیماران پس از جراحی قلب باز در مرکز قلب مازندران در سال 1387-1388 

پونه ابراهیم زاده 

.

.

فاطمه زهراء (س) ساری

1389/6/6

39

1389

بررسی سطح آفلاتوکسین M1 دربیماران HBV&HCV carrier مراجعه کننده به بیمارستان رازی قائم شهر در سال 1389

پروانه افشار 

دکتر محمد شکرزاده 

دکتر فرهنگ بابامحمودی 

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/6/7

40

1389

بررسی آفلاتوکسین M1در بیماران هپاتو سلولار کارسینوما (Hcc) استان مازندران در سال 1389 

پروانه افشار 

دکتر محمد شکرزاده 

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/6/7

41

1389

شیوع کراتیت آکانتاموبایی در استفاده گان از لنز تماسی در مراجعه کنندگان به کلنیک فوق تخصصی طوبی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تاریخ 89/10/1الی 90/6/1

مهرداد جلالیان 

زهره افشار 

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1389/6/10

42

1389

بررسی وجود آنتی بیوتیک در شیر پاستوریزه تولیدی کارخانجات لبنی استان مازندران در سال 1389 

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو غذا 

1389/6/27

43

1389

بررسی ناقلین استافیلوکوک اورئوس در بینی پرسنل 4 بیمارستان دانشگاهی 

روزیتا صیامی

رقیه فرهادی 

.

معاونت درمان 

1389/7/5

44

1389

اندازه گیری میزان سوربات پتاسیم در دوغ تولیدی کارخانجات لبنی استان مازندران به روش HPLC در مقایسه آن با روش Uvدر سال 1389

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو غذا 

1389/7/26

45

1389

بررسی میزان سم قارچی آفلاتوکسین توتال در آرد گندم نانوائی ها شیرینی پزی های استان مازندران 

مولود صادقی نیک 

.

.

امام علی (ع) آمل

1389/7/26

46

1389

بررسی آلودگی های میکروبی وجود زنگ مصنوعی در شیرینی جات و بستنی های سنتی استان مازندران در سال 89 

حسن مکرمی رستمی

مسعود قنبری 

.

معاونت دارو و غذا 

1389/8/30

47

1389

بررسی میزان آفلاتوکسین M1در پنیرهای تولیدی کارخانجات لبنی استان مازندران در سال 1389

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو غذا 

1389/9/3

48

1389

بررسی میزان ناتامایسین در دوغ تولیدی کارخانجات لبنی در سال 1389 

محمد قلی پور 

بهزاد جوادیان 

.

معاونت دارو و غذا 

1389/10/4

49

1389

بررسی میزان آسپارتام ودی کتوپیپرازین در نوشابه های رژیمی تولیدی استان مازندران در سال 1390

لاله کریم زاده 

محمد قلی پور 

.

معاونت دارو و غذا 

1389/11/6

50

1389

بررسی کیفیت همبرگر تولیدی استان مازندران با اندازگیری هیدروکسی پرولین 

زین العابدین بابایی 

.

.

معاونت دارو و غذا 

1389/11/9

51

1389

بررسی میزان عناصر کمیاب چین اول و دوم چای تولیدی در کارخانجات مازندران در سال 1390

غلامعلی باقری

لاله کریم زاده 

.

معاونت دارو و غذا 

1389/11/18

52

1389

بررسی انواع خشنونت علیه پرسنل اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390

دکتر فرزاد بزرگی 

دکتر محمد خادملو 

.

معاونت درمان 

1389/11/23

53

1390

اعتباردهی اندازه گیری میزان سوربات پتاسیم در دوغ به روش HPLC

زین العابدین بابایی 

محمد قلی پور 

معاونت داروو غذا 

1390//2/10

54

1390

بررسی میزان تاثیر آموزش CPRبر عملکرد تیم CPR در بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 89-90

کبری اولادزاد

دکتر فاطمه فرهودی

.

بوعلی سینا ساری 

1390/3/7

55

1390

بررسی آزمایشی میزان باقی مانده سموم در برنج تولیدی مازندران در سال 1390

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو و غذا 

1390/3/3

56

1390

بررسی وضعیت سیستم تریاژ در اورژانس های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران در سال 1390 

دکتر ذبیح الله طالشی 

راضیه فلاح 

.

امام خمینی (ره) ساری

1390/3/16

57

1390

بررسی علل بستری بیش از 24 ساعت بیماران در بخش اورژانس بیمارستان آموزشی امام ساری و بیمارستان امام رضا آمل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در سال 1390

دکتر ذبیح الله طالشی 

راضیه فلاح 

.

امام خمینی (ره) ساری

1390/3/16

58

1390

بررسی فراوانی میزان مواجهه پرسنل آزمایشگاهها تشخیصی طبی (دولتی -خصوصی ) طی دوران خدمت با عوامل خطرساز مراکزتابعه دانشگاه در سال 91-90

مهراد جلالیان 

.

معاونت درمان 

1390/4/8

59

1390

بررسی مقدار و نوع اسید های چرب با منشاء غیر شیری در ترکیب پنیر خامه ای عرضه شده در استان مازندران در سال 90 وعوامل موثر بر آن 

حسن مکرمی رستمی

بهناز مشرفی 

.

معاونت داروو غذا 

1390/5/16

60

1390

بررسی مقدار و نوع اسید های چرب با منشاء غیر شیری در ترکیب ماست پر چرب عرضه شده در استان مازندران در سال 90 وعوامل موثر بر آن 

بهناز مشرفی

حسن مکرمی رستمی 

.

معاونت دارو و غذا 

1390/5/16

61

1390

بررسی میزان اکراتوکسین برنج تولیدی در استان مازندران در سال 1390

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو وغذا 

1390/5/22

62

1390

بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیماران از دیدگاه پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی ساری در سال 1390

سید محمودکاظم نژاد 

علی حسام زاده 

.

معاونت تحقیقات و فناوری 

1390/5/24

63

1390

بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستانهای غرب و شرق استان مازندران از دیدگاه بیماران در سال 1390

سید محمودکاظم نژاد 

علی حسام زاده 

.

معاونت تحقیقات و فناوری 

1390/5/24

64

1390

تاثیر مکمل روی سلامت عمومی پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای آموزشی شهر ساری 1390

قاسم شکری افرا 

علی مهدوی 

.

فاطمه زهرا ء (س) ساری

1390/6/14

65

1390

بررسی عملکرد شناختی متعاقب عمل جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز قلب مازندران - ساری - ایران - 1390

معصومه حمیدی

.

.

فاطمه زهرا ء (س) ساری

1390/6/14

66

1390

بررسی اثرات هموفیلتراسیون برمیزان الکترولیت ها هموگلوبین و هماتوکریت و گازها و خون شریانی در بیماران جراحی قلب باز حین CPB

لیلا برجسته 

.

.

فاطمه زهرا ء (س) ساری

1390/6/14

67

1390

بررسی باقی مانده آنتی بیوتیک در شیرهای خام استان مازندران و عوامل موثر بر آن در سال 1390

پونه نوشیروانپور 

بهنام مشرفی 

.

معاونت دارو و غذا 

1390/6/20

68

1390

بررسی تطابق نوع گوشت محتوی در کنسرو ماهی تن در روغن با لبیل آن در سطح عرضه استان مازندران با استفاده از تکنیک PCRو عوامل بر آن در سال 90

ماریا خانپور درکا

.

.

معاونت دارو و غذا 

1390/6/20

69

1390

بررسی آزمایشی میزان باقی مانده سموم در گوجه فرنگی مصرفیسطح استان مازندران در سال 1390

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو و غذا 

1390/6/30

70

1390

بررسی میزان و علل درخواست اصلاح داده های هویتی در پرونده بیماران بستری شده در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 91-90

بنیامین محسنی ساروی 

.

.

معاونت درمان 

1390/7/23

71

1390

بررسی آلودگی میکروبی بستنی های سنتی شهر ساری و عوامل موثر در آن در سال 1390

مریم صالحیان 

.

.

معاونت دارو و غذا 

1390/8/4

72

1390

بررسی شیوع انواع خطا های پزشکی گزارش شده از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 91-90 

بنیامین محسنی ساروی 

.

.

معاونت درمان 

1390/9/1

73

1390

بررسی آنتی بادی LgA-LgM-LgG ضد توکسو پلاسما در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه زهراء (س) ساری در سال 1390

پروانه افشار 

سید حسین سیدپور 

امور آزمایشگاهها -درمان

1390/9/19

74

1390

بررسی 10 ساله میزان شیوع موارد اونیکومایکوزیس و عوامل اتیولوژیک مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بخش قارچ شناسی آزمایشگاه مرجع و بیمارستان بوعلی سینا ساری 1381-1390

پروانه افشار 

.

امور آزمایشگاهها -درمان

1390/9/19

75

1390

بررسی شیوع عفونت ناشی از اقدامات درمانی ، عوامل عفونی آن و الگوی درمان آنتی بیوتیک در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1389-1390

سیده شهربانو رشیدا 

دانشکده پیراپزشکی ساری 

1390/10/5

76

1390

مقایسه میزان ماده موثره در قرص کتوتیفن تولیدی کارخانجات داروسازی کشور در سال 1390

محمد قلی پور 

.

.

معاونت دارو و غذا 

1390/11/11

77

1390

فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی در بیماران آیت الله طالقانی چالوس در شش ماه اول سال 1390 

ژیلا شاهمرادی 

.

.

بیمارستان آیت الله طالقانی چالوس 

1390/11/12

78

1390

بررسی میزان فعالیت آلفاآمیلاز در آرد کندم ستاره استان مازندران در سال 1390 

محمد حسین اصفهانی زاده 

لاله کریم زاده 

.

معاونت دارو و غذا 

1390/11/16

1394/07/12
Powered by DorsaPortal