معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
عملکرد واحد هماهنگي امور بيمارستانها در سال 1389

عملکرد واحد هماهنگي امور بيمارستانها در سال 1389

 

1-    بازدید و نظارت ازبیمارستانها و سایر موسسات پزشکی :

انجام 91 مورد بازدید روزانه وشبانه ازبیمارستانهای دولتی ، خصوصی وتامین اجتماعی استان وارائه فید بک به بیمارستانها.

 

2-    برگزاری کلاس های آموزشی ، جلسات کارشناسی وکمیته های تخصصی امور بیمارستانها: شرکت در12 مورد کلاس های آموزشی پودمانی تخصصی مدیریت - برگزاری 24 جلسه کارشناسی اموربیمارستانها اعم از (نیازسنجی تخت های بیمارستانی ،نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی ، تخت های ویژه ونقشه معماری بخش های ویژه ) وبرگزاری 14 کمیته تخصصی اموربیمارستانها درخصوص شناسنامه بیمارستانی ، تخت های ویژه وتشکیلات بیمارستانها.

 

3-    اخذ مجوز وپروانه های قانونی بیمارستانها وبخش های جدید وتوسعه یافته :

اخذ پروانه های قانونی (بهره برداری ومسئولین فنی) بیمارستانهای (امام حسین (ع)نکا ، ثامن الائمه گلوگاه ،حضرت قائم (عج)کلاردشت)اخذمجوز بخش های ویژه مراکز(امام خمینی (ره)فریدونکنار ،رازی قائمشهر ، امام خمینی (ره) بهشهر، امام حسین(ع) نکا ، امام خمینی (ره) نور ،طالقانی چالوس) تخت داخلی زارع ساری- نوروسرجری بوعلی سینا ساری- آنژیوگرافی ولیعصر(عج) قائم شهر.
 

4-    پیگیری جهت ایجاد ، توسعه وراه اندازی بخش های ویژه وبخش های VIP در بیمارستانهای تابعه :

راه انداز ی بخش های مراقبت ویژه (طالقانی چالوس با 8تخت ICU  - فاطمه الزهرا (س) ساری با 8تخت ICU  - امام خمینی (ره) ساری با 6تخت ICU  -امام رضا (ع) آمل با 6تخت ICU  و 4تخت PICU بوعلی سینا ساری با 2تخت PICU ) تجهیز وراه اندازی اتاق عمل دوم بیمارستانهای (حضرت زینب (س) بابلسر ، ثامن الائمه گلوگاه )- تجهیز وافتتاح MRI بیمارستان طالقانی چالوس تجهیز وراه اندازی بخش های VIP بیمارستانهای (زارع ساری با 10تخت امام خمینی (ره )نور با 7 تخت وامام حسین (ع) نکاء با 4 تخت )
 

5-    نیازسنجی نیروی تخصصی وفنی مورد نیاز مراکز دولتی تابعه:

تکمیل فرم ارزیابی تامین نیروی متخصص جهت بیمارستانهای (طالقانی چالوس ، شهیدبهشتی نوشهر،حضرت قائم (عج)کلاردشت ،شهداء محمودآباد ،امام حسین (ع)نکا ، ثامن الائمه گلوگاه،امام رضا آمل )پیگیری ایجادتشکیلات شبکه عباس آبادتنکابن ، و پیگیری اصلاح تشکیلات بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاه .
 

6-    پیگیری و نظارت بر روند اجرایی مراکز جدیدالاحداث وارائه گزارشات به وزارت متبوعه:

ارسال گزارشات پیشرفت فیزیکی بیمارستان خصوصی (تنکابن ، قائم قائمشهر، جویبار،نیک درمان آمل ) وتمدید موافقت اصولی CTScan (نور ، نوشهر وفریدونکنار)
 

7-    بررسی ونظارت جهت جذب پزشکان تمام وقت جغرافیایی واعلام به سازمانهای بیمه گر پایه ومراکز تابعه دانشگاه :

معرفی لیست پزشکان متخصص وفوق تخصص تمام وقت جغرافیای ، دو بار در سال به سازمانهای بیمه گر، بیمارستانها وشاغلین درطرح فوق (65 نفر)-معرفی 6 نفر پزشک تمام وقت جدید به سایرواحدهای ذیربط وکلنیک وطوبی اعلام خروج متخصص از طرح (1نفر)
 

8-    بررسی طرحهای پیشنهادی بیمارستانها اعم از فضای فیزیکی ، تخت وتجیزات پزشکی ونیروی انسانی مورد نیاز وارائه نظرات کارشناسی به مدیران وسایر واحدها:

فاز دوم بیمارستان گلوگاه- اورژانس سوختگی بیمارستان زارع ساری- NICU طالقانی چالوس- بخش نوزادان نوشهر- اطاق عمل نور- ICU و POSTICU جویبار- ICU جراحی بهشهر- اورژانس امام علی آمل- بازدید ازبیمارستان شهداء محمودآباد.
 

9-    نیازسنجی از بیمارستانهای تابعه درخصوص اعلام نیاز کارشناسان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، روانشناس بالینی ومددکار اجتماعی وتامین نیروهای فوق از طریق (استخدام ،قرارداد کارمعین وطرح نیروی انسانی )

جذب قرارداد کارمعین کارشناس خدمات بهداشتی درمانی جهت شبکه رامسر- معرفی 2نفر کارشناس خدمات بهداشتی درمانی به مراکز دانشگاهی جذب قرارداد کارمعین مددکار اجتماعی برای بیمارستان امام حسین نکا-معرفی 2نفر مددکار اجتماعی به مراکز دانشگاهی

1394/07/12
Powered by DorsaPortal