معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
عملكردواحداورژانس درسال1390

عملکرد سه ماهه چهارم سال 1390

1- تهیه و پخش کتاب دست نامه خط مشی ها و روش کارهای بخش اورژانس بیمارستان به کلیه بیمارستان های استان

2- توزیع چک لیست اعتبار بخشی اورژانس بین بیمارستانهای دانشگاه و پایش آن توسط کارشناسان معاونت درمان

3- برگزاری چهار دوره کارگاه تریاژ درتاریخهای18و19/11/90-23و24/11/90-25و26/11/90-29و30/11/90 جهت گروهای هدف در بیمارستان تابعه

4- برگزاری کارگاه تریاز جهت گروههای هدف در دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط اعضای هیئت علمی طب اورژانس این دانشگاه در تاریخهای6 و7/12/90

5- برگزاری کارگاه CPRجهت نمایندگان کد CPR   ده (10) بیمارستان شرق استا ن

6- افتتاح فاز اول اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری

7-برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه مدیریت اورژانس برای ماه اردیبهشت 1391

1394/07/12
Powered by DorsaPortal