معاونت درمان
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
عملكرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سال 1357 تا1391

عملکرد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1357 تا1391 

 

 

سال 1357

سال 1391

جمعیت تحت پوشش

(بجز بابل)

 

1637985

2568134

تعداد بیمارستانهای تحت پوشش(دولتی خصوصی،تامین اجتماعی)

15

34

تعداد تخت بیمارستانهای تحت پوشش(دولتی خصوصی،تامین اجتماعی)

700

4111

سرانه تخت بیمارستانی

42/0

58/1

تعداد پزشکان (عمومی ومتخصص)

409

2796

تعداد پزشکان فوق تخصص

0

78

سرانه پزشک به ازاء 1000 نفر جمعیت

25/0

12/1

تعداد پیراپزشکان

210

4428

سرانه پیراپزشکان به ازاء هر تخت

3/0

61/1

 

 

 

1394/07/12
Powered by DorsaPortal