معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
كارشناسان اداره امورآزمايشگاهها
كارشناسان اداره امور آزمايشگاه

نام و نام خانوادگي

سمت

تحصيلات

عكس پرسنلي

خانم پروانه افشار

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناسارشد قارچ شناسي پزشكي

 

خانم شهربانو ناندوست كناري

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس ارشد زيست شناسي-ميكروبيولوژي

خانم آذر حاصل مهري

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس ارشد زيست شناسي -سلولي تكويني

 

خانم طاهره سالاري

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس علوم آزمايشگاهي

 

خانم سيد ه حليمه رشيدائي

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس ميكروبيولوژي

 

 

 خانم معصومه مجيدي

 كارشناس علوم آزمايشگاهي   

كارشناس ميكروبيولوژي

 

آقاي اصغر عليزاده

كارشناس علوم آزمايشگاهي


كارشناس علوم آزمايشگاهي

 

 

آقاي فريدون برزگر

كارشناس علوم آزمايشگاهي


كارشناس علوم آزمايشگاهي

 

 

آقاي مهرداد جلاليان

كارشناس مسئول اداره امور آزمايشگاه ها

كارشناس ارشد انگل شناسي

آقاي اصغر فاضل تبارملكشاه

كارشناس علوم آزمايشگاهي


كارشناس علوم آزمايشگاهي

 

 

آقاي عباس صدر

كارشناس علوم آزمايشگاهي


كارشناس علوم آزمايشگاهي

 

 

آقاي احمد تبريزي

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس

 

آقاي حفظ ا.. جهاندار

كارشناس علوم آزمايشگاهي

كارشناس علوم آزمايشگاهي

 

آقاي سيد رضا هاشمي

متصدي امور دفتري

ديپلم

 

آقاي حسينعلي عالي

متصدي امور دفتري

ديپلم

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1394/07/12
Powered by DorsaPortal