معاونت درمان
۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت
بسته هاي آموزشي تهيه شده در اين مركز
 
 • تهيه و تدوين پوستر آموزشي
   
  General procedures for isolation of pathogenic specimens in medical mycology laboratoryتهيه پوستر جامع آموزشي  به منظور ارتقاء بهره وري و كيفيت در ترانسپورت ، آماده سازي ، بررسي مستقيم و كشت ، در نمونه هاي مشكوك به ارگانيسمهاي پاتوژن قارچي در آزمايشگاه قارچ شناسي پزشكي 
   
  و توزيع در سطح  آزمايشگاههاي دولتي كشور و كليه آزمايشگاههاي دولتي و خصوصي استان مازندران از طرف آزمايشگاه مرجع معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال88 -  خانم پروانه افشار

 


 

 • تهيه و تدوين كتابچه  آموزشي
  -
   كنترل كيفي در آزمايشگاه ميكروب شناسي  ( خانم پروانه افشار- خانم آذر حاصل مهري- آقاي دكتر سعيد عابديان- خانم دكتر شمسي كلهري)
   و ارائه در همايش كشوري تجويز منطقي آنتي بيوتيكها در دانشگاه علوم پزشكي مازندران ( با مجوز 104501 و تاريخ 26/6/90 در تاريخ 11-9/12/90
 
     -  ارائه مقاله علمي با عنوان" كانديديازيس دستگاه ادراري( كانديديوري) " در فصلنامه پيك سينا ، مركز آموزشي و درماني بوعلي سينا ساري- دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال دوم- شماره چهارم- تابستان 1391  (خانم پروانه افشار)

1394/07/12
Powered by DorsaPortal