معاونت درمان
۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
دستورالعملها و پروتكل ها
/dorsapax/userfiles/file/darman/tarvij97.pdf دستورالعمل برنامه ترويج زايمان طبيعي
 
 /dorsapax/userfiles/file/darman/mamai.pdf پروتكل مديريت خونريزي هاي مامايي
1398/06/11
Powered by DorsaPortal